ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

Ο συμπιεστής απορροφά τον ατμοποιημένο ψυκτικό από τα στοιχεία ψύξης που είναι τοποθετημένα μέσα στη δεξαμενή άλμης (παγολεκάνη), το συμπιέζει και το μεταφέρει στο συμπυκνωτή μέσω του διαχωριστή λαδιού. Στον συμπυκνωτή το ψυκτικό χάνει θερμότητα και εξ αυτού υγροποιείται.

Ανάμεσα στο κομπρεσέρ (συμπιεστή) και τα στοιχεία ψύξης παγολεκάνης, έχει τοποθετηθεί συσκευή ελέγχου ροής του ψυκτικού η οποία εξασφαλίζει την τροφοδοσία των στοιχείων με ψυκτικό υγρής μορφής, ενώ την ίδια στιγμή εκτόνωση λαμβάνει χώρα. Η χαμηλή πίεση που δημιουργείται στα στοιχεία δημιουργεί την εξάτμιση του ψυκτικού σε χαμηλή θερμοκρασία και εξ αυτού την ψύξη της άλμης. Ο διαχωριστής της υγρής μορφής ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα στοιχεία ψύξης και στον συμπιεστή κατακρατά και προλαμβάνει την επιζήμια είσοδο του ψυκτικού υγρής μορφής στον συμπιεστή.

Ο ρόλος του ψυκτικού συστήματος είναι να ψύχει την άλμη που περιέχεται στην δεξαμενή, ενώ η άλμη ψύχει το νερό που βρίσκεται στα παγοδοχεία. Η θερμοκρασία της άλμης περιορίζεται σε δεδομένη ελάχιστη τιμή η οποία ελέγχεται από έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη τοποθετημένο μέσα στην άλμη και αναδεύεται με κάθετους αναδευτήρες ελικοειδούς μορφής.

Τα πλαίσια των παγοδοχείων είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν και να μεταφέρουν περισσότερα του ενός παγοδοχεία. Κάθε πλαίσιο είναι ικανό να κρατά από 10 έως 22 παγοδοχεία χωρητικότητας 25kg το καθένα. Με τη βοήθεια ενός ειδικού κυκλώματος, το νερό μέσα στη δεξαμενή αποκολλήσεως θερμαίνεται με αποτέλεσμα την ελάττωση του χρόνου αποκόλλησης των παγοκολώνων.