ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

1) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Οι συμπιεστές ψυκτικού που χρησιμοποιούνται λειτουργούν σύμφωνα με τον κανόνα της αντίθετης ροής με συμπίεση ενός σταδίου. Σύμφωνα πάντα με τη χωρητικότητα του συγκροτήματος, οι συμπιεστές κατατάσσονται σε παλινδρομικούς V ή W και σε κοχλιωτούς.

Η κίνηση του συμπιεστή πραγματοποιείται είτε με τροχαλίες είτε με κόπλερ ανάλογα με το μέγεθος του παγοποιείου και τις τοπικές συνθήκες. Τα όργανα παρακολούθησης και ασφαλείας είναι τοποθετημένα πάνω στον συμπιεστή.

 

2) ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

Ι. Για λειτουργία με Freon:

Χρησιμοποιείται θερμοεκτονωτική ή ηλεκτρονική βαλβίδα ελέγχου ροής και ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που παίρνει εντολή από ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

ΙΙ. Για λειτουργία με R-717(NH3)

Χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ροής και παράλληλα μηχανική εκτονωτική. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα παίρνει εντολή από ηλεκτρονικό θερμοστάτη και από τον πλωτήρα ασφαλείας στάθμης αμμωνίας που βρίσκεται στον αμμωνιοδιαχωριστή.

 

3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗΣ

Τα χαλύβδινα στοιχεία ψύξης χρησιμοποιούνται για την αμμωνία (ΝΗ3) ή το Freon επειδή εγγυούνται υψηλούς συντελεστές μεταφοράς θερμότητας. Ο εξατμιστής αποτελείται από αρκετά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία συνδέονται με μια κεντρική σωλήνα στις άκρες εισόδου του ψυκτικού με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται μια ή περισσότερες ομάδες ψυκτικών στοιχείων. Οι ομάδες αυτές επικοινωνούν μεταξύ τους και εξ αυτού επιτυγχάνεται ένα ομοιόμορφο επίπεδο ψυκτικού σε υγρή κατάσταση. Η θερμοκρασία εξάτμισης είναι περίπου 6Cº χαμηλότερη από τη θερμοκρασία της άρμης που ψύχεται.

 

4) ΑΜΜΩΝΙΟ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΗ3

Ο διαχωριστής υγρής μορφής είναι τοποθετημένος πάνω από τα στοιχεία ψύξης και είναι σχεδιασμένος σαν μια κάθετη ή οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο στάθμης του ψυκτικού υγρής μορφής που υπάρχει στον εξατμιστή. Ο ψεκασμός του ψυκτικού προερχόμενος από την συσκευή ελέγχου ροής ψυκτικού γίνεται μέσα στον αμμωνιοδιαχωριστή.

5) ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

H καρδιά του συμπυκνωτή είναι το χαλύβδινο γαλβανισμένο στοιχείο μέσα στο οποίο κυκλοφορεί-ψύχεται και από θερμό αέριο γίνεται υγρό, το ψυκτικό υγρό (Freon ή Αμμωνία) του κυκλώματος. Υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα ψυχόμενου νερού το οποίο ανακυκλώνεται διαμέσου μιας αντλίας. Μέσα στον εξατμιστικό συμπυκνωτή το νερό ψύχεται λόγω της επίδρασης του ανεμιστήρα ψύξης και ξαναχρησιμοποιείται για την υγροποίηση του ψυκτικού. Επιτυγχάνει χαμηλότερη πίεση συμπύκνωσης με αποτέλεσμα οικονομία ρεύματος.

 

6) ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Freon)

Χρησιμοποιείται για την οικονομία πόσιμου νερού ή όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό στην περιοχή για να λειτουργήσει άλλο σύστημα.

 

7) ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΑ

Τα πλαίσια είναι μεταλλικοί σκελετοί οι οποίοι φιλοξενούν από 10 έως 22 παγοδοχεία ο καθένας, ανάλογα με τις διαστάσεις του παγοποιείου. Το κάθε πλαίσιο είναι δυνατόν να είναι εφοδιασμένο με ρόδες σε κάθε πλευρά για να κυλά ευκολότερα και με γάντζους για την ανέλκυσή του από τον γερανό. Τα παγοδοχεία είναι μικρές μεταλλικές δεξαμενές ορθογωνίου διατομής των οποίων οι διαστάσεις μικραίνουν στον πυθμένα. Η κατασκευή τους είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους.

 

8) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΜΗΣ (ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ)

Είναι η δεξαμενή που περιέχει την άλμη και περιλαμβάνει:

-Τα στοιχεία ψύξης

-Τον αναδευτήρα

-Τα πλαίσια των παγοδοχείων

-Τους μειωτήρες ωθήσεως (κατόπιν παραγγελίας)

 

Για την αποφυγή απώλειας ψύξης, η δεξαμενή είναι καλυμμένη με ξύλινα μαδέρια ή θερμομονωτικά πάνελ, οι δε πλευρές και ο πυθμένας της είναι επικαλυμμένα με μόνωση

 

9) ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

Μέσα στην παγολεκάνη είναι τοποθετημένος ένας αναδευτήρας ελικοειδούς μορφής και μεγέθους ανάλογο των διαστάσεων της παγολεκάνης. Χρησιμοποιούνται για να αναδεύουν την άλμη με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη μεταφορά ψύξης από τα στοιχεία ψύξης στην άλμη και από εκεί στα παγοδοχεία .

10) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η δεξαμενή αποκόλλησης είναι σχεδιασμένη σε διαστάσεις ώστε να φιλοξενεί ένα πλαίσιο παγοδοχείων τη φορά. Για λόγους οικονομίας νερού, μέσα στη δεξαμενή υπάρχουν στηρίγματα που ρυθμίζουν τη βύθιση των παγοδοχείων. Για την ελάττωση του χρόνου αποκόλλησης το νερό της δεξαμενής συνεχώς ανακυκλώνεται διαμέσου αντλίας και περνά μέσα από εναλλάκτη θερμότητας όπου και αναθερμαίνεται (κατόπιν παραγγελίας)

 

11) ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ο τροφοδότης είναι μία δεξαμενή με σωλήνες εξόδου σε αριθμό ανάλογο των παγοδοχείων ανά πλαίσιο. Το δοχείο αυτό είναι γεμάτο νερό και τροφοδοτεί τα άδεια παγοδοχεία διαμέσου των σωλήνων εξόδου. Ο τροφοδότης έχει διαστάσεις τέτοιες ώστε να φιλοξενεί μόνο όση ποσότητα νερού χρειάζεται για το γέμισμα ενός μόνο πλαισίου παγοδοχείων. Ανάλογα με τις διαστάσεις του κτιρίου ο τροφοδότης νερού τοποθετείται σε βάση στηριζόμενη στην οροφή ή στις ράγες του γερανού. Η λειτουργία του επιτυγχάνεται χειροκίνητα.

 

12) ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΓΟΥ

Η βάση αυτή είναι ένα επικλινές ξύλινο επίπεδο όπου στο χαμηλότερο άκρο του υπάρχει τερματικό εμπόδιο. Οι παγοκολώνες κυλούν πάνω σε αυτή τη βάση μόλις το πλαίσιο των παγοδοχείων ανατραπεί.

 

13) ΑΝΑΤΡΕΠΤΗΡΑΣ ΠΑΓΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η δεξαμενή αποκόλλησης είναι εξοπλισμένη με έναν ανατρεπτήρα παγοδοχείων. Ο ανατρεπτήρας είναι σχεδιασμένος να στηρίζει και να ανατρέπει ένα πλαίσιο παγοδοχείων τη φορά. Μόλις το πλαίσιο ανατρέπεται, οι παγοκολώνες που ήδη έχουν αποκολληθεί από τα παγοδοχεία κυλούν έξω από αυτά. Ο χειρισμός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια γερανού.

 

14) ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΩΘΗΣΕΩΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΙΑΣ)

Στην αρχή ο ωθητήρας σπρώχνει τα πλαίσια προς τα εμπρός μέχρι ένα πλαίσιο να μπει στον κενό χώρο που δημιουργείται. Οι ωθητήρες κινούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα.

 

15) ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΟΥ ή ΔΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Το σύστημα του γερανού διαθέτει ένα ή δύο συρματόσχοινα στα κάτω άκρα των οποίων υπάρχει μια μπάρα τέτοιου σχήματος ώστε να αγκιστρώνει το πλαίσιο των παγοδοχείων. Ο γερανός κινείται πάνω στις ράγες κατά μήκος της παγολεκάνης και εξυπηρετεί την διαχείριση των πλαισίων. Διευθύνεται από χειριστήριο.

 

16) ΞΥΛΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η ξύλινη επικάλυψη των στοιχείων ψύξεως εξυπηρετεί/χρησιμεύει και ως διάδρομος συντήρησης και επισκευής του παγοποιείου.

 

17) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ηλεκτρικός πίνακας περιέχει όλους του απαραίτητους διακόπτες και όργανα παρακολούθησης για τον έλεγχο και τη λειτουργία του συστήματος.

 

18) ΨΥΧΩΜΕΝΗ ΑΛΜΗ

Η ψυχώμενη άλμη πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-να μην είναι αναμιγμένη με ξένα αντικείμενα (π.χ. σκουπίδια, λάδι, κ.τ.λ.)

-να μην αντιδρά χημικά με τα μεταλλικά υλικά της δεξαμενής.

-κατώτερο ψυκτικό όριο τουλάχιστον 15ºC χαμηλότερο από την μέση θερμοκρασία εργασίας του συστήματος. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές κατασκευής του Παγοποιείου δεν είναι δεσμευτικά. Υπόκεινται σε συνεχείς βελτιώσεις με σκοπό την αρτιότερη λειτουργία του.