Η χρήση του νερού το οποίο ψύχεται μέσω Παγολεκάνης  υπάρχει  για πάνω από 50 έτη στις βιομηχανίες τροφίμων και στον κλιματισμό.

Η σημερινή  τεχνολογία απαιτεί κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον και ικανές να  παράγουν το μέγιστο, με χαμηλό κόστος.
Η FBC λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο αυτούς παράγοντες κατασκευάζει παγολεκάνες παραγωγής ψυχρού ύδατος μέσω της αποθήκευσης πάγου σε τυποποιημένες διαστάσεις, δυναμικότητας 115kw έως 1300kw, αξιόπιστες και με μεγάλη διάρκεια ζωής.


Βασική Περιγραφή κατασκευής:

Η παγολεκάνη αποτελείται από μία δεξαμενή σε διάφορες διαστάσεις -ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη- μονωμένη περιφερειακά, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα ή σε μερικές περιπτώσεις και από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εσωτερικά φέρει ψυκτικά  στοιχεία κατασκευασμένα  από σωλήνες των οποίων η διάταξη ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή.

Το ψυκτικό στοιχείο (σερπαντίνα) κατασκευάζεται από χαλυβοσωλήνες Ø29,9mm και στη συνέχεια γαλβανίζεται «εν θερμώ».
Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευαστεί από σωλήνες χάλκινες ή ανοξείδωτες.

Η ανάδευση του νερού γίνεται με αναδευτήρες κάθετους ή φυσητήρες αέρος.

Σαν ψυκτικό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί Αμμωνία (R-717), Φρέον (R-134,R-404)  ή διάλυμα προπυλαινογλυκόλης.


Εφαρμογές

Η παγολεκάνη είναι η ιδανικότερη λύση για παροχή ψυχρού νερού με θερμοκρασία 0°C≈+1°C.

 •  Γαλακτοβιομηχανίες: στην διαδικασία παστερίωσης.Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις: για την ψύξη
 • των προϊόντων στις διάφορες φάσεις της παραγωγής.
 • Βιομηχανίες Πλαστικών: για την ψύξη των καλουπιών.
 • Βιομηχανίες Παρασκευής Α’ Υλών Ζαχ/κης: για την ψύξη των προϊόντων στις διάφορες φάσεις της παραγωγής
 • Κλιματισμός χώρων όπου οι απαιτήσεις σε ψύξη είναι χρονικά ορισμένες ή αυξομειώνονται ασύγχρονα π.χ.: γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, γυμναστήρια, γήπεδα, ξενοδοχεία,νοσοκομεία, πολυκαταστήματα  κ.λ.π.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση λόγω της δυνατότητας λειτουργίας της σε ώρες  μη αιχμής  (βραδινές).
 • Ο συμπιεστής είναι περίπου 50% μικρότερος από αντίστοιχο για λειτουργία με shell  & tube εναλλάκτη (chiller),  αφού λειτουργεί για να αποθηκεύει ενέργεια και όχι για άμεση ζήτηση.
 • Ο έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας είναι πολύ ευκολότερος αφού η θερμοκρασία του νερού είναι πάντα σταθερή.
 • Προβλήματα με χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης οι οποίες είναι καταστροφικές για έναν απλό shell & tube ή plate εναλλάκτη, εδώ δεν υφίστανται.
 • Η εξαέρωση του κυκλώματος νερού είναι πολύ εύκολη και απλή αφού το κύκλωμα είναι ανοικτό.
 • Η παγολεκάνη λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς της σε νερό λειτουργεί και ως δοχείο αδρανείας.
 • Για χρήση κλιματισμού το κόστος των σωληνώσεων και των fan-coil είναι μικρότερο σε σύγκριση με απλό εναλλάκτη διότι το νερό της παγολεκάνης είναι 0°C ~ +1°C.
 • Είναι εύκολα επεκτάσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντικά φορτία, απλώς αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας των συμπιεστών.
 • Ο χρόνος ζωής της είναι απεριόριστος αφού μπορούν να αντικατασταθούν όλα τα μέρη της που την αποτελούν.
 • Το Ψυκτικό κύκλωμα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ή και περισσότερα τμήματα για αυτονομία και αξιοπιστία.
 • Το μόνο μειονέκτημα της παγολεκάνης είναι ο μεγαλύτερος χώρος που καταλαμβάνει από έναν shell & tube ή plate εναλλάκτη.