Η χρήση του νερού το οποίο ψύχεται μέσω Παγολεκάνης  υπάρχει  για πάνω από 50 έτη στις βιομηχανίες τροφίμων και στον κλιματισμό.

Η σημερινή  τεχνολογία απαιτεί κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον και ικανές να  παράγουν το μέγιστο, με χαμηλό κόστος.
Η FBC λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο αυτούς παράγοντες κατασκευάζει παγολεκάνες παραγωγής ψυχρού ύδατος μέσω της αποθήκευσης πάγου σε τυποποιημένες διαστάσεις, δυναμικότητας 115kw έως 1300kw, αξιόπιστες και με μεγάλη διάρκεια ζωής.


Βασική Περιγραφή κατασκευής:

Η παγολεκάνη αποτελείται από μία δεξαμενή σε διάφορες διαστάσεις -ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη- μονωμένη περιφερειακά, κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα ή σε μερικές περιπτώσεις και από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εσωτερικά φέρει ψυκτικά  στοιχεία κατασκευασμένα  από σωλήνες των οποίων η διάταξη ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή.

Το ψυκτικό στοιχείο (σερπαντίνα) κατασκευάζεται από χαλυβοσωλήνες Ø29,9mm και στη συνέχεια γαλβανίζεται «εν θερμώ».
Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευαστεί από σωλήνες χάλκινες ή ανοξείδωτες.

Η ανάδευση του νερού γίνεται με αναδευτήρες κάθετους ή φυσητήρες αέρος.

Σαν ψυκτικό υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί Αμμωνία (R-717), Φρέον (R-134,R-404)  ή διάλυμα προπυλαινογλυκόλης.


Εφαρμογές

Η παγολεκάνη είναι η ιδανικότερη λύση για παροχή ψυχρού νερού με θερμοκρασία 0°C≈+1°C.

 •  Γαλακτοβιομηχανίες: στην διαδικασία παστερίωσης.Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις: για την ψύξη
 • των προϊόντων στις διάφορες φάσεις της παραγωγής.
 • Βιομηχανίες Πλαστικών: για την ψύξη των καλουπιών.
 • Βιομηχανίες Παρασκευής Α’ Υλών Ζαχ/κης: για την ψύξη των προϊόντων στις διάφορες φάσεις της παραγωγής
 • Κλιματισμός χώρων όπου οι απαιτήσεις σε ψύξη είναι χρονικά ορισμένες ή αυξομειώνονται ασύγχρονα π.χ.: γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, γυμναστήρια, γήπεδα, ξενοδοχεία,νοσοκομεία, πολυκαταστήματα  κ.λ.π.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση λόγω της δυνατότητας λειτουργίας της σε ώρες  μη αιχμής  (βραδινές).
 • Ο συμπιεστής είναι περίπου 50% μικρότερος από αντίστοιχο για λειτουργία με shell  & tube εναλλάκτη (chiller),  αφού λειτουργεί για να αποθηκεύει ενέργεια και όχι για άμεση ζήτηση.
 • Ο έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας είναι πολύ ευκολότερος αφού η θερμοκρασία του νερού είναι πάντα σταθερή.
 • Προβλήματα με χαμηλές θερμοκρασίες εξάτμισης οι οποίες είναι καταστροφικές για έναν απλό shell & tube ή plate εναλλάκτη, εδώ δεν υφίστανται.
 • Η εξαέρωση του κυκλώματος νερού είναι πολύ εύκολη και απλή αφού το κύκλωμα είναι ανοικτό.
 • Η παγολεκάνη λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς της σε νερό λειτουργεί και ως δοχείο αδρανείας.
 • Για χρήση κλιματισμού το κόστος των σωληνώσεων και των fan-coil είναι μικρότερο σε σύγκριση με απλό εναλλάκτη διότι το νερό της παγολεκάνης είναι 0°C ~ +1°C.
 • Είναι εύκολα επεκτάσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντικά φορτία, απλώς αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας των συμπιεστών.
 • Ο χρόνος ζωής της είναι απεριόριστος αφού μπορούν να αντικατασταθούν όλα τα μέρη της που την αποτελούν.
 • Το Ψυκτικό κύκλωμα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ή και περισσότερα τμήματα για αυτονομία και αξιοπιστία.
 • Το μόνο μειονέκτημα της παγολεκάνης είναι ο μεγαλύτερος χώρος που καταλαμβάνει από έναν shell & tube ή plate εναλλάκτη.

 

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ ΦΗΣΗΤΗΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ mm

ΧΩΡΗΤ/ΤΑ

 

Kwh

Kcal

Kw

Μήκος

Ύψος

Πλάτος

A8

120

103.181

CL 40 / 1.1

980

1900

2200

4,00

Α10

155

133.276

CL 40 / 1.1

1150

1900

2200

4,80

A16

240

206.362

CL 40 / 1.1

1750

1900

2200

7,30

A20

310

266.552

CL 40 / 1.1

2150

1900

2200

9,00

A24

360

309.544

CL 40 / 1.1

2650

1900

2200

11,00

A30

465

399.828

CL 40 / 1.1

3200

1900

2200

13,30

A32

480

412.725

CL 40 / 1.1

3500

1900

2200

14,60

A40

620

533.104

CL 50 / 2.2

4250

1900

2200

17,70

A48

720

619.088

CL 50 / 2.2

5210

1900

2200

21,70

A50

775

666.380

CL 50 / 2.2

5300

1900

2200

22,10

A56

840

722.269

CL 50 / 2.2

6000

1900

2200

25,00

A60

930

799.656

CL 50 / 2.2

6350

1900

2200

26,50

Α64

960

825.451

CL 50 / 2.2

6950

1900

2200

29,00

Α70

1085

932.932

CL 50 / 2.2

7050

1900

2200

29,20

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΡΕΟΝ