Στοιχεία Ψύξης (Refrigerant Coils)
 
Στην FBC κατασκευάζουμε Στοιχεία Ψύξης με παραλληλόγραμμο ή ελικοειδές πτερύγιο για ειδικές εφαρμογές ψύξης σε διαβρωτικό περιβάλλον όπως Τούνελ κατάψυξης αλλιευτικού σκάφους, σε Βιομηχανίες Αλλαντικών, κ.λ.π.
 
Η όλη κατασκευή μπορεί να είναι από χαλκό, ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.
 
Το μέγεθος του ψυκτικού στοιχείου εξαρτάται από το ψυκτικό φορτίο, δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός ως προς το μέγεθος του Εναλλάκτη.