Η FBC δραστηριοποιείται στην κατασκευή πιεστικών δοχείων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία σύμφωνα πάντα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κάθε δοχείο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας του.

Συνηθίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C) η κατασκευή του δοχείου να γίνεται από ανοξείδωτο χάλυβα SS304 (αφού έχει μηδενική διάβρωση και όριο λειτουργίας -70°C)

1. Αεροφυλάκια

Είναι πιεστικά δοχεία για αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα για τα δίκτυα σε εργοστάσια ή πλοία. Η πίεση λειτουργίας του είναι συνήθως 10bar και η θερμοκρασία +60°C.

2. Αποθήκη Ψυκτικού Υγρού

Τα πιεστικά δοχεία για αποθήκευση Αμμωνίας ή Freon είναι κατασκευές που λειτουργούν σε πίεση έως 25bar και η θερμοκρασία έως +80°C

3. Αμμωνιοδιαχωριστές

Οι αμμωνιοδιαχωριστές είναι δύο ειδών:

-για αντλίες αμμωνίας ή

-πεπληρωμένοι

Σε κάθε περίπτωση οι θερμοκρασίες λειτουργίας είναι αρκετά χαμηλές από -10°C έως -50°C και αντίστοιχα και οι πιέσεις .

4. Intercooler

Είναι δοχεία ειδικής κατασκευής για διβάθμια κυκλώματα αμμωνίας με απαιτήσεις σε σχεδιασμό και κατασκευή.

5. Δοχεία Λαδιού

Τα δοχεία λαδιού είναι βοηθητικά στα ψυκτικά κυκλώματα αμμωνίας. Το υλικό κατασκευής τους είναι ανοξείδωτο έλασμα SS304 πρωτίστως για αντοχή στη διάβρωση και δεύτερον για τη θερμοκρασία λειτουργίας τους.