Η FBC είναι ο ηγέτης στην κατασκευή συγκροτήματος παραγωγής πάγου σε Κολώνες (Παγοποιεία) με δυναμικότητα 96-3000 κολώνες το 24ωρο. Η λειτουργία των παγοποιείων μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δύναται να παράγει με ελάχιστη χρήση του ανθρώπινου παράγοντα. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι Freon ή R-717 (Αμμωνία).

Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

 • Στις Ιχθυόσκαλες

 • Στα αλιευτικά σκάφη

 • Στην ψύξη ποτών όλων των ειδών.

 • Στην ψύξη διαφόρων ιατρικών παρασκευασμάτων καθώς και στη φαρμακοβιομηχανία.

 • Στη συντήρηση και ψύξη των νωπών τροφίμων σε αποθήκες

 • Στην διαδικασία ψύξης / συντήρησης στη βιομηχανία τροφίμων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

 • Χαμηλό ποσοστό τήξεως της παγοκολόνας για μεγάλα διαστήματα μεταφορών (βραδύτερη τήξη παγοκολόνας).

 • Εύκολη λειτουργία

 • Μακροζωία

 • Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας

 • Δυνατότητα μεγάλου αποθέματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΥ

 • Η απαιτούμενη ποσότητα παραγωγής παγοκολώνων ανά 24 ώρες.

 • Η απαιτούμενη ποσότητα αποθηκευμένων παγοκολώνων, συναρτήσει του ρυθμού κατανάλωσης.

 • Το ψυκτικό υγρό

 • Η μέση τιμή θερμοκρασίας εισόδου του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την ψύξη (max-min) κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 • Η ποιότητα του νερού στον τόπο της εγκατάστασης.

 • Οι τιμές τάσης, συχνότητας και ο τύπος ρεύματος καθώς και το σύστημα προστασίας στον τόπο της εγκατάστασης.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία παγοποιείων ως προς την παραγωγή, ικανά για ψύξη 2,4 έως 75 τόνους ανά 24 ώρες σε συνεχή λειτουργία, τα οποία αντιστοιχούν σε 96 έως 3.000 παγοκολώνες των 25kg η κάθε μία, ανά 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας, εξαρτώμενη από τη χωρητικότητα. Η δεξαμενή μπορεί να είναι προκατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα ή για μεγάλα παγοποιεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετό).

-Τρόπος λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος

-Περιγραφή κύριων μερών ενός Παγοποιείου

-Σχέδιο Παγοποιείου A

-Σχέδιο Παγοποιείου Β