Στην FBC κατασκευάζουμε και πολυαυλωτούς Εναλλάκτες για: ψύξη-θέρμανση, νερού, λαδιού, Freon, προπυλαινογλυκόλης, πετρελαίου και παραγώγων του.
 
Η κατασκευή μας μπορεί να είναι είτε για αντικατάσταση παλαιού Εναλλάκτη ή σε συνεργασία με τον πελάτη, μελέτη και κατασκευή νέου με βελτιωμένη απόδοση.
 
Η μελέτη και κατασκευή κάθε Εναλλάκτη γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του κώδικα ΤΕΜΑ & ASME ώστε η ποιότητα των Εναλλακτών να είναι η μέγιστη δυνατή, η δε απόδοση να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις.
 
Τα υλικά κατασκευής κάθε Εναλλάκτη είναι όλα με Πιστοποιητικά ποιότητας και η συναρμολόγηση κάθε εναλλάκτη γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.
 
Το Υλικό των σωλήνων μπορεί να είναι Χάλυβας, Ανοξείδωτο, Χαλκός, Alubrass, CuproNickel.