Στοιχεία Ψύξης (Refrigerant Coils)

Στην FBC κατασκευάζουμε Στοιχεία Ψύξης με παραλληλόγραμμο ή ελικοειδές πτερύγιο για ειδικές εφαρμογές ψύξης σε διαβρωτικό περιβάλλον όπως Τούνελ κατάψυξης αλλιευτικού σκάφους, σε Βιομηχανίες Αλλαντικών, κ.λ.π.

Η όλη κατασκευή μπορεί να είναι από χαλκό, ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

Το μέγεθος του ψυκτικού στοιχείου εξαρτάται από το ψυκτικό φορτίο, δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός ως προς το μέγεθος του Εναλλάκτη.